ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH HSG TOÁN 7 HUYỆN QUỲNH PHỤ 2018-2019

Rate this post

Gửi các bạn đề thi chọn HSG Quỳnh Phụ niên khóa 2018-2019 gồm 5 câu, tổng điểm 20 và các bạn làm trong 120 phút. Đề dễ nhưng các bạn nhớ làm cẩn thận.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH HSG TOÁN 7 HUYỆN QUỲNH PHỤ 2018-2019

You may also like...