ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 6 CẤP HUYỆN – BA VÌ 2018-2019 (KÈM ĐÁP ÁN)

4/5 - (8 votes)

Thời gian làm bài 120 phút đối với những bạn giỏi thì sẽ vừa đủ nhưng các bạn chưa vững kiến thức thì không đủ vì đề tương đối khó. Đề gồm 5 câu, có cả toán tổng hợp. Hy vọng các bạn sẽ làm được đề này.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 6 CẤP HUYỆN - BA VÌ 2018-2019 (KÈM ĐÁP ÁN)

You may also like...