ĐỀ THI HSG VĂN CẤP TỈNH LỚP 9 TRÀ VINH 2018-2019

Rate this post

Đề ngắn nhưng thí sinh phải nắm được đại ý của các bài văn bản trong sách giáo khoa thì mới có thể làm được. Thời gian làm tương đối ít để làm hai câu trong đề nên các bạn cố gắng.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG VĂN CẤP TỈNH LỚP 9 TRÀ VINH 2018-2019

You may also like...