Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia 2018 môn Tiếng Anh có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia 2018 môn Tiếng Anh có đáp án của sở GD và ĐT Đồng Tháp. Đề gồm 05 phần (LISTENING, LECOXI-GRAMMAR, READING, WRITING và SPEAKING), trên thang 20 điểm. Đề thi 2 ngày, ngày thứ nhất, thời gian làm bài 180 phút và thi các phần LISTENING, LECOXI-GRAMMAR, READING và WRITING; ngày thi thứ hai, thi phần SPEAKING. Đề thi có sự phân hóa cao, là tài liệu hữu hiệu cho các học sinh ôn thi học sinh giỏi và giáo viên tham khảo. Đề thi đã được nhiều trường dùng làm tài liệu ôn tập cho học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia. Đáp án tinh, gọn, giúp học sinh nắm bắt kiến thức tốt.

Trích trang đầu trong đề tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia 2018 môn Tiếng anh

 

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia 2018 môn Tiếng Anh

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia 2018 môn Tiếng Anh

 

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link Tải Đề Thi
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *