Đề thi và đáp án HSG môn Địa lí lớp 9 TP. Hà Nội 2017-2018

5/5 - (1 vote)

Đề thi và đáp án HSG môn Địa lí lớp 9 TP. Hà Nội 2017-2018 gồm 05 câu, thang điểm 20. Đề có tính chọn lọc đánh giá HSG môn Địa lý  9 . Đề rất tốt cho tham khảo và ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi.

Một số câu trong Đề thi HSG môn Địa lí lớp 9 TP. Hà Nội 2017-2018.

Câu 1 (2,0 điểm)

Trình bày đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra những hệ quả gì?

Câu 2 (4,0 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố lượng mưa trên lãnh thổ nước ta.

Câu 3 (5,0 điểm)

           Cho bảng số liệu:

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta qua các năm

                                                                                                                                                            (Đơn vị: %o)

Năm 1979 1989 1999 2009 2012
Tỉ suất sinh 32,2 31,3 23,6 17,6 16,9
Tỉ suất tử 7,2 8,4 7,3 6,8 7,0
  1. Từ bảng số liệu trên, tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta.
  2. b. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giai đoạn 1979-2012. Nhận xét và giải thích tình hình dân số nước ta.
Đề thi và đáp án HSG môn Địa lí lớp 9 TP. Hà Nội 2017-2018

Đề thi và đáp án HSG môn Địa lí lớp 9 TP. Hà Nội 2017-2018

Link tải đáp án tham khảo tại đây
Click vào đây để tải xuống

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

 

You may also like...