TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6-7-8 HUYỆN LỤC NGẠN 2018-2019

5/5 - (1 vote)

Gửi các bạn ngay 3 đề thi Toán mới cập nhập được. Đa phần các câu hỏi trong đề dễ. Đề gồm 5 câu, thời gian làm 120 phút và tổng điểm 20.

Mời các bạn tham khảo.

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6-7-8 HUYỆN LỤC NGẠN 2018-2019
TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6-7-8 HUYỆN LỤC NGẠN 2018-2019TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6-7-8 HUYỆN LỤC NGẠN 2018-2019
TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 6-7-8 HUYỆN LỤC NGẠN 2018-2019

You may also like...