ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ VẬT LÝ 9 TP HCM 2017-2018

3.6/5 - (24 votes)

Đề nhiều hình ảnh minh họa và độ khó cao – 5 câu làm trong 150 phút, dài 2 trang!

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ VẬT LÝ 9 TP HCM 2017-2018
ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ VẬT LÝ 9 TP HCM 2017-2018

You may also like...