Tuyển tập chọn bộ đề thi HSG môn Toán các lớp, cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố có đáp án

4.4/5 - (518 votes)

Bài viết này là bài viết tổng hợp chọn bộ những đề thi học sinh giỏi  môn toán thuộc các lớp từ cấp trường đến cấp huyện, cấp tỉnh và cấp thành phố. Những đề thi dưới đây được tổng hợp và đăng tải qua một quá trình kiểm duyệt hết sức tỉ mĩ, đảm bảo mang đến cho các bạn những đề thi chất lượng nhất, phong phú nhất, không chỉ là nguồn tin cậy mà còn đồng hành cùng các bạn học sinh, giáo viên trong quá trình học tập rèn luyện. Ngoài việc để cập đến hình ảnh, thì đề thi hsg còn có cả đáp án, không có đề thi nào là không có đáp án, nếu các bạn có sự đóng góp gì về đề thi thì hãy nhanh chóng gởi yêu cầu về địa chỉ [email protected] thay mặt cho ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý độc giả trong thời gian qua đã gắn bó.

Tuyển tập chọn bộ đề thi HSG môn Toán các lớp, cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố có đáp án

Tuyển tập chọn bộ đề thi HSG môn Toán các lớp, cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 6

Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT tỉnh Hoài Nhơn năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT Thành Phố Sầm Sơn năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tĩnh Gia năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Lương Tài năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 7

Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Gia Viễn năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Ngọc Lặc năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Như Xuân năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh năm 2017-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện năm 2009-2010 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Sơn Dương năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Sông Lô năm 2015-2016 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 8

Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Củ Chi năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Gia Bình năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Lục Nam năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2014-2015 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 9

Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh An Giang năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bình Định năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Hải Phòng năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Hải Phòng năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 10

Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT Bình Định năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT TP Đà Nẵng năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 10 phòng GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 11

Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT Bình Định năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT TP Đà Nẵng năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 11 sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2011-2012 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án toán lớp 12

Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh An Giang năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2017-2018 có đáp án
Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Long An năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Phú Yên năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh năm 2012-2013 có đáp án

Bên trên là tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn toán của tất cả các lớp từ lớp 6 đến lớp 12 và sẻ được tổng hợp liên tục hơn nữa, xin chúc các bạn học tập thật tốt thông qua những tập tài liệu bên trên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *