ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG ĐỊA 9 NĂM 2015-2016

Rate this post

Đề gồm 5 câu, tổng điểm 20 làm trong 120 phút có nhiều câu hỏi hiện tượng và vẽ biểu đồ phân tích.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG ĐỊA 9 NĂM 2015-2016

You may also like...