ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN MÔN SINH 8 – SA PA 2018-2019

5/5 - (1 vote)

Đánh giá đề này là hay, liên hệ thực tế nhiều, không có phần bài tập tính toán nặng như Sinh 9, 100% kiến thức nằm trong SGK.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN MÔN SINH 8 - SA PA 2018-2019

You may also like...