ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP THCS MÔN TIN HUYỆN PHỤNG HIỆP – HẬU GIANG 2016-2017

5/5 - (1 vote)

Đề dài nhưng không quá khó, thời gian 120 phút có thể vừa đủ cho các bạn. Chú ý cẩn thận các câu kiểm tra dãy số và viết phương trình.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP THCS MÔN TIN HUYỆN PHỤNG HIỆP - HẬU GIANG 2016-2017

You may also like...