ĐỀ THI CHỌN HSG THPT CẤP TỈNH MÔN SỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2018

Rate this post

Đề khó, có yêu cầu nghị luận, dài nhưng thời gian chỉ có 180 phút cho các bạn nên các bạn khi làm nhớ chú ý thời gian và chú ý cả câu 4, 6 và 7 nữa nhé.

Mời các bạn tham khảo!

You may also like...