ĐỀ THI CHỌN HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ THPT 2019

Rate this post

Đề dài 2 trang với 7 câu hỏi, tổng cộng là 20 điểm cho các bạn thoải mái làm trong 180 phút. Đề không có vẽ biểu đồ nhiều nhưng lại yêu cầu các bạn nắm vững lý thuyết và biết vận dụng thực tế, tổng hợp luôn cả kiến thức THCS.

Mời bạn đọc thử sức!

ĐỀ THI CHỌN HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ THPT 2019
ĐỀ THI CHỌN HSG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ THPT 2019

You may also like...