ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN SINH 9 BẮC NINH 2019

Rate this post

Đề tương đối dễ, lý thuyết ít nhưng bài tập vận dụng nhiều, gồm 8 câu, 20 điểm và các bạn phải làm trong 150 phút để hoàn thành bài thi.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN SINH 9 BẮC NINH 2019
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN SINH 9 BẮC NINH 2019

You may also like...