ĐỀ THI CHỌN HSG VẬT LÍ LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018-2019 HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Rate this post

Đề thi HSG Lí 9 cấp huyện ở huyện Điện Biên gồm 2 trang, thời gian làm bài 180 phút, thang điểm 20 khá dễ đối với học sinh chuyên Lí nhưng đòi hỏi kĩ năng trình bày và độ cẩn thận cao.

Mời bạn đọc cùng tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG VẬT LÍ LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018-2019 HUYỆN ĐIỆN BIÊN
ĐỀ THI CHỌN HSG VẬT LÍ LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018-2019 HUYỆN ĐIỆN BIÊN

You may also like...