ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH – LÂM ĐỒNG 2018-2019

Rate this post

Đề gồm 8 câu theo thang điểm 20. Đa phần câu hỏi không khó và chủ yếu nêu hiện tượng nên tạo cơ hội cho các bạn ăn được điểm cao dễ dàng.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH - LÂM ĐỒNG 2018-2019
ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH - LÂM ĐỒNG 2018-2019

You may also like...