Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2015-2016 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 phần, cũng như những đề thi của những tỉnh khác, các phần được tách biệt và đánh dấu bằng A, B, C, D và E. Nội dung của mỗi phần cũng tương tự như những đề thi mà trang dethihsg.com đã nêu.

Trích một trang trong đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *