Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 11 sở GD&ĐT Quảng Bình năm 2015-2016 vòng 1 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 11 cấp tỉnh Quảng Bình vòng 1 năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 2.5 điểm, thời gian làm bài 180 phút, đề thi được xây dựng dựa trên cấu trúc ra đề nên về mặt số lượng kiến thức được áp dụng hết sức đảm bảo.

Trích 4 câu trong đề thi

Câu 1 (2,0 điểm)
a. Phân biệt lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương.
b. Tại sao sự phân bố các thành phần tự nhiên vừa theo quy luật địa đới vừa theo quy luật phi địa đới?
Câu 2 (1,5 điểm)
a. Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất tử thô. Vì sao tỉ suất tử thô ở nước ta thấp hơn các nước phát triển?
b. Tại sao nói sự phát triển và phân bố giao thông vận tải có mối quan hệ mật thiết với các ngành kinh tế?
Câu 3 (2,0 điểm)
a. Nguyên nhân nào làm cho các nước đang phát triển nợ nước ngoài ngày càng nhiều?
b. Nêu những nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của hai khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 4 (2,0 điểm)
a. So sánh vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của hai nước Pháp và Đức trong việc phát triển kinh tế.
b. Nêu những lợi thế cơ bản để các nước Đông Nam Á thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *