Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 11 sở GD&ĐT Quảng Bình năm 2015-2016 vòng 2 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 11 cấp tỉnh Quảng Bình vòng 2 năm học 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, cũng như đề thi của các năm trước, số điểm của đề giao động từ 1.5 đến 2 điểm, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi được đánh giá là khá hay.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 3 (2,0 điểm)
a. Tại sao nói cách mạng khoa học – kĩ thuật và công nghệ hiện đại đã làm cho khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?
b. So sánh ngành ngoại thương Hoa Kì và Nhật Bản. Nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Câu 4 (2,0 điểm)
a. Chứng minh rằng đặc điểm kinh tế – xã hội của Braxin vừa có biểu hiện của một nước phát triển vừa có biểu hiện của một nước đang phát triển.
b. Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội của cả hai quốc gia?

Đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016 vòng 1

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *