Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk năm 2011-2012 có đáp án

5/5 - (2 votes)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm, đề thi gồm có 2 trang, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề, ngày thi 10 tháng 11 năm 2011

Trích 3 câu trong đề thi

Câu 3: (3,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Xác định các vùng có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, thấp nhất ở nước ta và giải thích.
b) Xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta. Khu vực nào trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất cao nhất?

Câu 4: (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) So sánh địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
b) Chứng minh miền núi nước ta có địa hình đa dạng.
Câu 5: (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu những khó khăn và hướng sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở các đồng bằng nước ta.

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Đắk Lắk 2011-2012

 

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *