Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Tiền Giang năm 2010-2011 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Tiền Giang năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 7 câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có 2 trang.

Trích 3 câu trong đề thi

Câu 3: (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và các kiến thức đã học, hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hoá khí hậu nước ta.
Câu 4: (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a). Phân tích sự phân bố dân cư nước ta theo lãnh thổ.
b). Tại sao nói sự phân bố dân cư nước ta hiện nay còn bất hợp lý.
Câu 5: (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *