Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Tây Ninh năm 2014-2015 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Tây Ninh năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20, ngày thi 24 tháng 9 năm 2014, thời gian làm bài 180 phút.

Trích 4 câu trong nội dung đề thi

Câu 3: (3 điểm)
Căn cứ Atlat Địa lý việt Nam và các kiến thức đã học, hãy:
a. Trình bày thế mạnh của đồng bằng đối với phát triển kinh tế – xã hội.
b. Trình bày các hướng địa hình chính và ảnh hưởng của nó đến khí hậu nước ta.
c. Vì sao nói “Việt Nam nằm ở vị trí tiếp xúc giữa nhiều hệ thống tự nhiên” ?
Câu 4: (3 điểm)
Căn cứ Atlat Địa lý việt Nam và các kiến thức đã học, hãy:
a. Nêu tác động của Tín phong bán cầu Bắc đối với khí hậu nước ta.
b. Chỉ ra sự giống và khác nhau giữa gió mùa với gió địa phương (gió biển và gió đất).
c. Trình bày ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.
Câu 5: (3 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích sự phân bố các thảm thực vật ở nước ta (trừ rừng tre nứa; trảng cỏ, cây bụi và thảm thực vật nông nghiệp).
Câu 6: (3 điểm)
Ngày 02/5/2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến tọa độ 15029’58” vĩ Bắc – 111012’06” kinh Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) của Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Bằng kiến thức đã học, hãy chứng minh Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước ta.

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *