Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện Đoan Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 phần là phần trắc nghiệm và tự luận, ở phần trắc nghiệm bao gồm 20 câu 8 điểm, phần tự luận 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4,5 điểm, đề thi gồm 5 trang, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 3. Nội thủy là:
A. Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.
B. Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở.
C. Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
D. Vùng biển rộng 24 hải lí tính từ đường cơ sở.
Câu 4. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì lực lượng lao động
trong các khu vực kinh tế ở nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng:
A. Tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng.
B. Giảm dần tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ.
C. Tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp
D. Tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa lí 9 sở GD&ĐT Phú Thọ 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *