Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 sở GD&ĐT Quảng Trị năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Địa Lí lớp 9 cấp huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm theo thang điểm 20, nội dung đề thi có đề cập đến 2 câu thơ ca ngợi về Đèo Hải vân của nhà thơ Tản Đà, chứng tỏ môn Địa lí có sự liên quan mật thiết với văn học giúp cho ngươi học bớt nhàm chán, thời gian làm bài 120 phút, ngày thi 21 tháng 10 năm 2016.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 3 : (4,0 điểm)
Trên đường qua đèo Hải Vân, nhà thơ Tản Đà đã viết:
“Hải Vân đèo lớn vừa qua
Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè.”
a/ Hãy xác định hướng đi và nơi nhà thơ đang đến?
b/ Bằng kiến thức địa lí hãy phân tích và giải thích hiện tượng thời tiết trên? Nêu vai trò các đèo đối với khí hậu và đời sống, hãy kể tên các đèo trên Quốc lộ 1A.
Câu 4: (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a/ Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa ở nước ta.
b/ Làm rõ địa hình đồi núi nước ta tác động đến sự phân hóa đất như thế nào?

Đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *