Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 2016-2017 có đáp án

5/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 gồm có 10 câu hỏi, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 2 điểm, các câu hỏi nhỏ sẽ có số điểm là 0.25 trên thang 20 điểm, thời gian làm bài tối đa là 180 phút, chưa kể thời gian giao đề. Đề thì với nhiều câu hỏi, khá dễ dàng lấy được điểm 8, nhưng cần phải nhanh trí xử lí để được điểm trọn vẹn.

Đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *