Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (2 votes)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD và ĐT tỉnh Hải Dương năm 2016-2017, bài thi gồm 5 câu hỏi chính, số điểm của các câu là 2 điểm, thời gian xử lý bài tập là 180 phút, chưa tính thời gian phát đề. Đề thi được đánh giá ở mức khá và vừa tầm để chọn ra các học sinh xuất sắc nhưng không quá khắt khe.

Đề thi HSG Hóa Học 12 GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 2016-2017

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1QzpnkqGg5RQfhByhUVSKHlGYUUqIx-GQ/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *