Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 sở GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng B có đáp án

5/5 - (2 votes)

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng B

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Long An năm học 2016-2017, đề gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 2 điểm trên tổng số 20 điểm,  thời gian để hoàn thành đề thi là 180 phút. So với đề thi bảng A thì bảng B dễ hơn đôi chút, nhưng cũng không đáng kể. Theo đánh giá, đề lấy được điểm 9 khá ổn.

Đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng B

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng B

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng b

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *