Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 12 sở GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Long An năm học 2016-2017 bảng A, được phân phối làm 10 câu hỏi chính, số điểm được tính cho mỗi bài là 2 điểm trên thang 20 điểm. Thời gian hoàn thành trong vòng 180 phút. Đề thi được phân chia ra những câu hỏi dễ và khó ra khá rõ ràng, giúp thí sinh xử lý từng phần bài tập.

Đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học lớp 12 GD&ĐT Long An 2016-2017 bảng A

Link tải đề thi

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/15cJEiSW8qDFBkoXSVsJVDs5v0x-k0HtW/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *