Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Phòng năm 2010-2011 có đáp án

5/5 - (100 votes)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh Hải Phòng năm 2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu mỗi câu giao động từ 1.5 đến 2.5 theo thang điểm 10, hầu hết những câu hỏi điều tương đối khó nhưng mang tính thực tiển. Thúc đẩy trí tưởng tượng để các em phát huy hết năng lực của mình trong thời gian làm bài một cách tốt nhất.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Hải Phòng 2010-2011

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *