Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2014-2016 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Thanh Oai thuộc thủ đô Hà Nội năm 2014, 2015, 2016 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 4 điểm thời gian làm bài 150 phút khá đủ để các em có thời gian xem lại bài làm của mình, nội dung câu 1 đề cấp đến cuộc cải tổ của Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1991 chứng tỏ là những sự kiện liên quan đến các cường quốc và có ảnh hưởng đến những cuộc cách mạng lớn ở các nước lân cận luôn được cán bộ ra đề quan tâm và hết sức thận trọng.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2014-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *