Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2013-2014 có đáp án

Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2013-2014 có đáp án
2.9 (57.14%) 7 votes

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2014 có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi có phần câu hỏi về một dấu mốc của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình hoạt động đấu tranh tư tưởng của mình ở Việt Nam.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Lâm Thao 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: dethihsg.com@gmail.com
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...