Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành năm 2013-2014 có đáp án

2.3/5 - (18 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp trường Thành Minh năm 2014 có nhiều điểm nổi bật, nhất là ở câu 4 – 10 đểm, nêu lên mối quan hệ giữa bếp lửa đời và bếp lửa trong thơ Bằng Việt. Một điểm nổi bật nữa được trực tiếp nằm ở câu 1, là phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 dòng thơ được trích từ bài thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *