Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa năm 2014-2015 có đáp án

2.7/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Thiệu Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2015 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi xoay quanh các nội dung về cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, thời gian bác hồ đi tìm được cứu nước hay có một câu hỏi về nội dung liên quan đến tỉnh Thanh Hóa giúp các em học hỏi biết thêm về tỉnh mình đang sống có những chiến tích hào hùng nào đáng để học hỏi.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa

 

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *