Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có đáp án

3.3/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu giao động từ 3 điểm đếm 8 điểm, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1 (3,0 điểm).
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. (Bài kí đề danh tiến sĩ – 1442, Thân Nhân Trung). Suy nghĩ của anh (chị) về nhận định trên.
Câu 2 (7,0 điểm).
Viết Độc Tiểu Thanh kí, Nguyễn Du đã mượn chén rượu của người để rót rượu mình. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *