Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc đề thi gồm 2 câu, gồm 1 câu theo đoạn trích và yêu cầu đọc hiểu, một câu nói về việc bình luận về nhận định bình thơ của các trác giả.

Trích câu số 2 trong đề thi

Câu 2 (7,0 điểm)
Nhà thơ nổi tiếng người Đức H. Hai- nơ cho rằng: Cuộc đời của nhà thơ, giá trị của nhà thơ không nên tìm ở đâu khác mà phải chính trong tác phẩm của họ. Từ việc cảm nhận một số bài thơ trong chương trình Ngữ văn 10 THPT, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

Đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *