Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh năm 2014-2015 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Tây Ninh năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu lần lược 8 điểm và 10 điểm, thời gian làm bài 180 phút, khóa thi ngày 24 tháng 9 năm 2014, nội dung đề thi chủ yếu là phần nghị luận dựa theo lối văn của các em mà chấm bài thi, đa phần những nội dung được đưa ra điều có bài học trong cuộc sống giúp các em hiểu rõ hơn về tác dụng của ngữ văn đối với cuộc sống của minh.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Tây Ninh 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *