Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Hải Phòng năm 2015-2016 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp thành phố Hải Phòng năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi gồm 2 trang.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1 (2,5 điểm)
1. Trình bày tác động của dòng biển. Nêu quy luật hoạt động của các dòng biển trên thế giới. Giải thích nguyên nhân?
2. Thế nào là trung tâm công nghiệp? Một trung tâm công nghiệp muốn phát triển mạnh cần có những điều kiện gì?
Câu 2 (3,0 điểm)
1. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, hãy chứng minh rằng khí hậu nước ta phân hóa rất đa dạng và có tính thất thường?
2. Tại sao khí hậu nước ta có sự phân hóa theo độ cao? So sánh đặc điểm khí hậu của từng đai ở nước ta?

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *