Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án

4.8/5 - (317 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 6 cấp huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm theo thứ tự 4 – 6 – 10 điểm, thời gian làm bài 120 phút. Nhìn chung đề tương đối phù hợp với năng lực của các em ở địa bàn huyện.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *