Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Bá Thước năm 2015-2016 có đáp án

5/5 - (2 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá hước 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2016 có cấu trúc gồm 7 câu theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Bá Thước 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *