Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đức Phổ năm 2016-2017 có đáp án

4.3/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 9 cấp huyện Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 4.5 điểm, thời gian làm bài 120 phút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để các em học sinh chuẩn bị phần bài làm và rà soát lại nhưng gì còn thiếu xót trong những nội dung trên.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *