Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Hà Nội năm 2013-2014 có đáp án

5/5 - (8 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp thành phố Hà Nội năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3.5 theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút, đề thi gồm có 2 trang, nội dung đề thi chủ yếu xoay quanh những vấn đề chung nhất về cơ thể, cấu trúc AND và nhiểm sắc thể.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

 

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *