Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân năm 2015-2016 có đáp án

4.6/5 - (20 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp huyện Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nam năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 8 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 3.5 theo thang điểm 20, thời gian làm bài 20 phút, nội dung đề thi tương đối phù hợp với năng lực học sinh ở vùng huyện.

Trích 2 câu đầu tiên trong đề thi

Câu 1 (3.0 điểm)
a. Gen A có chiều dài là 5100 A0 và có tỉ lệ giữa A/G = 2/3. Gen này bị đột biến thành
gen mới a có chứa 3901 liên kết hiđrô và có khối lượng 90.10
4đvC. Xác định loại đột
biến đã xảy ra với gen A.
b. ADN có cấu trúc mạch kép có ý nghĩa gì về mặt di truyền? Với ADN mạch kép, dạng
đột biến gen nào làm thay đổi tỉ lệ A + T / G + X?
Câu 2 (2.5 điểm)
a. Nêu ba sự kiện trong giảm phân dẫn đến hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong
các giao tử?
b. Một cơ thể có kiểu gen AaX
BY. Nếu trong quá trình giảm phân, ở một số tế bào có
hiện tượng cặp NST giới tính không phân ly trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra
bình thường thí cơ thể trên có thể tạo ra mấy loại giao tử? Viết các kiểu giao tử đó.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Lý Nhân 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *