Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc năm 2015-2016 có đáp án

3.5/5 - (2 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp huyện Hậu Lộc năm 2015-2016 có cấu trúc đề gồm 8 câu, mỗi câu giao động từ 1.25 đến 3.5 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, đề thi gồm có 2 trang.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1 (2.0 điểm):
a. Biến dị tổ hợp là gì? Tại sao trong thực tế những cây trồng bằng hạt hoa thường có
nhiều màu sắc hơn những cây trồng bằng cành?
b. Nêu nội dung phương pháp phân tích thế hệ lai của menđen?
Câu 2 (3.5 điểm) :
a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa NST giới tính và NST thường?
b. Những hoạt động nào của NST chỉ có trong giảm phân mà không có trong nguyên
phân? Cho biết nghĩa của những hoạt động đó?

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *