Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2015-2016 có đáp án

4/5 - (43 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp huyện Thanh Oai thuộc Hà Nội năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 6 câ, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm, thời gian làm bài 150 phút. Nội dung đề thi tương đối ngắn nhưng bài làm thì lại dài, chứng tỏ độ rộng của kiến thức tương đối nhiều và ứng dụng của nó cũng rất lớn.

Trích 4 câu trong đề thi

Câu 1(4 điểm):
Đem giao phối thỏ lông xù, tai thẳng với thỏ lông xù, tai cụp ở F1 thu được tỉ lệ kiểu hình
3:3:1:1
a. xác định kiểu gen của bố, mẹ . Biết lông xù, tai thẳng trội hoàn toàn so với lông trơn , tai cụp.
b. Lai phân tích thỏ lông xù, tai cụp ở P. Xác định kết quả thu được ở F
1
Câu 2 ( 4 điểm):
Nêu sự khác nhau giữa bộ NST lưỡng bội với bộ NST đơn bội, NST thường với NST giới tính,
NST kép và cặp NST tương đồng, quá trình nguyên phân và giảm phân ?
Câu 3 ( 2 điểm):
Có một số hợp tử cùng loài, đều nguyên phân 6 lần bằng nhau và đã tạo ra tổng cộng 256 tế bào
con. Các tế bào con có chứa tổng 20480 tâm động.
a. Hãy cho biết số hợp tử ban đầu và bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu ?
b Tình số nguyên liệu tương đương với số NST mà môi trường đã cung cấp cho các hợp tử nói
trên nguyên phân?
Câu 4 (3 điểm):
a.Trình bày quá trình nhân đôi của ADN ?
b.So sánh quá trình tổng hợp AND với quá trính tổng hợp ARN ?

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *