Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có đáp án

5/5 - (13 votes)

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp tỉnh Thanh Hoá năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 8 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi bao gồm các chương trình đã học trong nhà trường và việc ứng dụng của nó trong đời sống.

Trích 2 câu đầu tiên trong đề thi

Câu 1 (2,0 điểm).
a. Thể dị bội là gì ? Trình bày cơ chế phát sinh, hậu quả của thể một nhiễm
dạng XO ở người.
b. Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, có thể tạo ra tối
đa bao nhiêu dạng thể ba nhiễm khác nhau ?
Câu 2 (2,0 điểm).
Một số bà con nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần chỉ gây hậu
quả xấu chứ không có vai trò gì trong sản xuất và chọn giống.
Dựa trên những hiểu biết về kiến thức di truyền học, hãy cho biết nhận định
đó đúng hay sai ? Giải thích.
Câu 3 (2,0 điểm).
a. Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng
như thế nào ?
b. Trình bày nguyên nhân của mối quan hệ cạnh tranh cùng loài ? Khi quần
tụ cá thể tăng quá mức cực thuận thì có thể xảy ra diễn biến gì đối với quần thể ?

Đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG SInh Học 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

2 Responses

  1. Quoc says:

    quá hay luôn hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *