Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2011-2012 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2011-2012 có cấu trúc đề gồm 5 câu như năm trước nhưng có nhiều phần đổi mới như việc tích hợp nhiều câu hỏi liên quan đến đề thi đại học cũng được đề cập đến hết sức nghiêm túc nhằm giúp các em tiếp cận dần với những dạng đề thi trong các cuộc thi sắp tới.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *