Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2010-2011 có đáp án

5/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm thao thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút tuy tương đối như các tỉnh khác thế nhưng với lượng thời gian này cũng đã là thách thức đối với các em tức là không phải không biết làm nhưng thời gian thì lại không cho phép.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *