ĐỀ GIAO LƯU HSG CẤP HUYỆN MÔN SỬ 8 HUYỆN LANG CHÁNH NĂM 2019

Rate this post

Ngoài những kiến thức trong SGK, đề thi còn đề cập đến phần lịch sử địa phương – phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. Đề gồm 5 câu theo thang điểm 20 cho các bạn làm trong 120 phút.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ GIAO LƯU HSG CẤP HUYỆN MÔN SỬ 8 HUYỆN LANG CHÁNH NĂM 2019

You may also like...