Đề thi HSG Vật lí 9 hay và khó có đáp án năm 2020

3/5 - (1 vote)

Xem chọn bộ đề và đáp án


Để tải đề vui lòng nhắn tin vào page để được hướng dẫn chi tiết.

Tuyển tập đề thi và đáp án đề thi HSG VẬT LÍ 9 – 2020

Gồm các đề tuyển chọn các năm 2018-2019 và 2019- 2020 và các năm gần đây.

Tài liệu gồm 189 trang

Tài liệu gồm 30 đề hay và khó kèm đáp án

Xem chọn bộ đề có đáp án


Để tải đề vui lòng nhắn tin vào page để được hướng dẫn chi tiết.

You may also like...