Đề thi số 1 môn Lịch sử THCS

5/5 - (2 votes)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………

ĐỀ THI THỬ

(Đề thi gồm 6 câu, 1 trang)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS

NĂM HỌC: 2016 – 2017

Môn thi: Lịch sử

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm)

Vì sao năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước? Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Người với Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh về con đường cứu nước là gì?

Câu 2. (3,5 điểm)

Phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930 diễn ra theo những khuynh hướng nào? Nêu biểu hiện và kết cục của những khuynh hướng đó.

Câu 3. (3,5 điểm)

Phân tích sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong việc chớp lấy thời cơ, phát động dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 4. (3,5 điểm)

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Người đọc:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm.”

Em hãy trả lời những câu hỏi sau:

  1. Vì sao ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”?
  2. Phát biểu ý kiến của em về nội dung của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Câu 5. (3,0 điểm)

Nêu và nhận xét về hoàn cảnh lịch sử khác nhau dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 6. (3,5 điểm)

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai có tác động như thế nào đối với đời sống nhân loại? Cuộc cách mạng này có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay? Tại sao?

HẾT

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải hướng dẫn chấm tại đây
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...